KONTEX oferuje Państwu kompleksową obsługę firmy w zakresie BHP i PPOŻ.

bhpNasza oferta kierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno tych, które potrzebują pomocy doraźnej takiej jak szkolenia, postępowania powypadkowe, analiza ryzyka zawodowego itp. jak i tych, które zatrudniają powyżej 10 pracowników i w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy Art. 237.11 w przedsiębiorstwach tych pracodawcy zobowiązani są utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Misją naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponujemy pełny outsourcing w zakresie służby bhp prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004, stanowiący bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie ustawowego obowiązku pracodawców, polegającego na utworzeniu "zewnętrznej służby BHP".


W cenie usług oferujemy:

 •     prowadzenie szkoleń BHP
 •     doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 •     pełną obsługę postępowań powypadkowych
 •     ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 •     okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
 •     oceny ergonomii stanowisk pracy
 •     audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 •     opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakacyjne;
 •     pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.,
 •     odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową
 •     realizację tych wystąpień
 •     zakładanie wymaganych rejestrów
 •     zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm.