BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW

Place i sale zabaw to miejsca, gdzie dzieci aktywnie spędzają czas, dlatego opiekunowie muszą być pewni, że ich dzieciom nic nie zagraża.

Obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę dzieciom, jest zapewnienie maksymalnej ochrony zdrowia i życia.

Aby zapewnić maksymalną ochronę zdrowia i życia dzieci, należy systematycznie:

 • przeprowadzać kontrole placów zabaw, ustalić stały nadzór,
 • zapewnić utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa nad miejscem zabaw dzieci.

zjezdzl

Jednym z podstawowych obowiązków osób zarządzających placami zabaw jest zapewnienie właściwego, a więc bezpiecznego stanu technicznego i estetycznego obiektów wchodzących w skład placu zabaw (np. ławek, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, drabinek, piaskownicy itp.).
Wobec takiego zapisu prawnego niezaprzeczalny jest fakt, że właśnie na właścicielach i osobach zarządzających placami zabaw spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom obiektów budowlanych.

Obowiązek dbałości i odpowiedzialności za obiekt budowlany, w tym plac zabaw, jest zapisany również w art. 214 § 2 kodeksu pracy.


Aby wspomóc naszych klientów w dążeniu do spełnienia swoich obowiązków, od 2011 roku ściśle współpracujemy z Centrum Kontroli Placów Zabaw. Dzięki temu mamy dostęp zarówno do najnowszych wytycznych i metod, jak również korzystamy z wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi inspektorami CKPZ.

CKPZ placezabaw salezabaw s

 
W zakresie tej współpracy i działając w ramach struktury Centrum Kontroli Placów Zabaw oferujemy Państwu kontrole bezpieczeństwa placów zabaw, sal zabaw, siłowni plenerowych oraz obiektów rekreacyjnych i sportowych, a w szczególności wykonujemy:

Odbiory – kontrole pomontażowe placów zabaw i siłowni plenerowych oraz wewnętrznych sal zabaw

Certyfikacje nowotworzonych i już istniejących obiektów;

Wzor_ZnakB.jpgObowiązkowe, zgodne z PN-EN 1176 i PN-EN 16630 przeglądy obiektów rekreacyjnych:

   • kontrole funkcjonalne (co 1 do 3 miesięcy),
   • coroczne kontrole główne.
 • Opiniowanie gotowych projektów placów zabaw i/lub urządzeń pod kątem normy m.in. PN-EN 1176 i PN-EN 16630
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Wdrażanie „Systemu Kontroli Placu Zabaw i Sali Zabaw”
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpiecznego utrzymania placów i sal zabaw

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam w sposób precyzyjny wskazać zagrożenia występujące na wspomnianych obiektach, określić ich poziom bezpieczeństwa oraz przygotować programy naprawcze, dzięki którym zarządzane przez Państwa obiekty staną się bezpieczne dla ich użytkowników, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo prawne osób ich zarządzających.

Dokładamy wszelkich starań, aby place i sale zabaw były naprawdę bezpieczne, misją naszej działalności jest wprowadzenie na obsługiwanych obiektach wysokiego poziomu bezpieczeństwa w praktyce, a nie tylko „na papierze”.

DI_7009_20143.jpg

 

Z naszych usług korzystają głównie podmioty zarządzające placami zabaw w miastach, gminach, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, hotele oraz przedszkola i szkoły na terenach, na których usytuowane są place zabaw.

 

W ramach współpracy z Centrum Kontroli Placów Zabaw wspólnie realizowaliśmy projekty związane z bezpieczeństwem dzieci np. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku, czy Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Dzięki współpracy z CKPZ możemy zaoferować Państwu możliwość certyfikacji placów i sal zabaw oraz innych obiektów podlegających wymaganiom PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630 (siłownie plenerowe).

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Centrum Kontroli Placów Zabaw na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale realizujemy nasze usługi na terenie całego kraju.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zarządca/właściciel placu zabaw zobowiązany jest przeprowadzać następujące czynności:zdjęcie_chłopaki_w_kamizelkach.cr_s.jpg

 • Regularna kontrola przez oględziny, która umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą przykładowo stwarzać połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.
 • Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym. Jego celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia.
 • Coroczna kontrola podstawowa - ta kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela czy administratora terenu. Ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw.

Coroczna kontrola może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części.

Czynności kontrolne powinny być udokumentowane i wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Okazania dokumentacji może żądać straż miejska, policja oraz nadzór budowlany.

Obowiązkowa kontrola urządzeń na placach zabaw wynika z przepisów Prawa Budowlanego i powinna być przeprowadzana raz na pięć lat przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaleca przeprowadzanie przeglądów placów zabaw podczas rocznych przeglądów budynków.

            Dlatego przypominamy, że:

  • Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także sale zabaw, restauracje, pensjonaty, hotele, spółdzielnie i wspólnoty  mieszkaniowe (dotyczy to także tzw. zamkniętych osiedli), powinni nabywać wyłącznie urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności).
  • Sprzęt, który ma Deklarację Zgodności lub Certyfikat na normę PN-EN 71-8 lub oznaczony jest znakiem CE nadaje się wyłącznie do użytku prywatnego, domowego, czyli do przydomowych, prywatnych ogródków i nie powinien być montowany w miejscach publicznych. Chodzi o zabawki aktywizujące, które przenoszą ciężar dziecka (np. huśtawki, zjeżdżalnie). Tego typu urządzenia można najczęściej kupić w supermarketach, sklepach internetowych lub na allegro. Jeśli wypadek na placu zabaw wydarzy się na tego typu urządzeniu, zarządca/właściciel może być pociągnięty do odpowiedzialności z powodu wyposażenia placu zabaw w sprzęt nienadający się do publicznego użytku.