KONTEX oferuje Państwu profesjonalny system szkoleń

 szkolenie

Dysponujemy świetnie wyszkoloną kadrą, posiadającą wymagane prawem wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne idoświadczenie zawodowe. Naszym atutem jest elastyczność i wszechstronność oferowanych szkoleń oraz możliwość negocjacji zarówno terminów,  miejsc, jak i cen usług. Oferujemy Państwu szeroki zakres szkoleń organizowanych u klienta. Odpowiedni poziom szkoleń gwarantuje wykwalifikowana kadra z przygotowaniem pedagogicznym, odpowiednie materiały, nowoczesny sprzęt ułatwiający przyswajanie wiedzy oraz miła atmosfera. Każde szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 • Szkolenia BHP wstępne
 • Szkolenia BHP okresowe
 • Szkolenia BHP doraźne
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenie z zakresu ochrony PPOŻ

Szkolenie bhp wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, staż, praktykę itp. u danego pracodawcy. Szkolenie przeprowadzane jest w formie instruktarzu.
Szkolenie bhp okresowe - szkolenie dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracowników administracyjno-biurowych.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - przeznaczone jest dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy.
Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Częstotliwość szkoleń BHP

 • Szkolenie wstępne - Przed przystąpieniem do pracy
 • Szkolenie okresowe pracodawców - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat
 • Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - Nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata
 • Szkolenie okresowe technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat
 • Szkolenie okresowe służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat
 • Szkolenie pracowników biurowych - Nie rzadziej niż 1 raz na 6 lat

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
KONTEX jako organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając stosowne zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia winien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.